Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6175 — Danaher/Beckman Coulter) Voor de EER relevante tekst