Pisno vprašanje E-010169/10 Mario Mauro (PPE) za Komisijo. Programiranje strukturnih skladov za obdobje 2014–2020