SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU K trdnemu vodenju kakovosti za evropsko statistiko