Pisno vprašanje E-009159/11 Sergio Berlato (PPE) za Komisijo. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in pomoč za brezposelne