Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1856 (2017. gada 10. oktobris), ar ko Polijas Republikai atļauj ieviest īpašu pasākumu, atkāpjoties no 193. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu