Întrebare scrisă E-0021/10 adresată de Diogo Feio (PPE) Comisiei. Concurența neloială privind tratamentul acordat firmelor europene de construcții