Lieta T-371/16: Prasība, kas celta 2016. gada 14. jūlijā – BP Aromatics/Komisija