Odločba Komisije z dne 02/03/2011 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.6060 - CITIGROUP / PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD / DP WORLD / DP WORLD AUSTRALIA / JV) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)