Zadeva T-529/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 4. maja 2012 – In ’t Veld proti Svetu (Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št. 1049/2001 — Mnenje pravne službe Sveta glede priporočila Komisije za pridobitev dovoljenja za začetek pogajanj za sklenitev mednarodnega sporazuma — Delna zavrnitev dostopa — Izjema, ki se nanaša na varstvo javnega interesa na področju mednarodnih odnosov — Izjema, ki se nanaša na varstvo pravnih mnenj — Konkreten in predvidljiv poseg v zadevni interes — Višji javni interes)