Pisno vprašanje E-0467/10 vlaga Diogo Feio (PPE) za Komisijo. Gripa tipa A – izjave predsednika pododbora za zdravje parlamentarne skupščine Sveta Evrope