Predlog SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Estonije – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism