2019 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1253 dėl Tarybos sprendime 2001/470/EB, sukuriančiame Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose, nustatytų administracinio bendradarbiavimo nuostatų įgyvendinimo naudojantis Vidaus rinkos informacine sistema bandomojo projekto