Pisno vprašanje E-6560/10 Oreste Rossi (EFD) za Komisijo. Varnostna jamstva za sahelske države