Sodba Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 8. septembra 2010. # Kido Industrial Ltd proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT). # Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Skupnosti SCORPIONEXO - Prejšnja nacionalna figurativna znamka ESCORPION - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009). # Zadeva T-152/08. TITJUR Kido proti OHMI-Amberes (SCORPIONEXO)