Conclusie van advocaat-generaal Roemer van 11 maart 1970.