Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva COMP/M.5987 – Zublin/VMT/ITC JV) Besedilo velja za EGP