Pisno vprašanje E-004312/11 Marietje Schaake (ALDE) za Komisijo. Izostanek odgovora na vprašanje za pisni odgovor št. P-002993/2011 o odprtju depozitnega računa za tekoča plačila libijski naftni industriji