Pisno vprašanje E-008282/11 Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) za Svet. Zelena knjiga za uvedbo evro obveznic