Pisno vprašanje E-009592/11 Oreste Rossi (EFD) za Komisijo. Okolju prijazne škatle za pico