Pisno vprašanje E-005567/11 Niki Tzavela (EFD) za Komisijo. Ravnovesje v Jemnu