Pisno vprašanje E-7121/10 Mario Mauro (PPE) za Komisijo. Ustrahovanje borcev za človekove pravice v Čečeniji