Pisno vprašanje E-4978/10 Marita Ulvskog (S&D) za Komisijo. Udeležba predstavnikov EU na zasedanju pogodbenic konvencije CITES in nadaljnje ukrepanje