Zadeva T-725/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2018 – Arysta LifeScience Netherlands/EFSA (Fitofarmacevtska sredstva – Postopek za pregled odobritve aktivne snovi diflubenzuron – Člen 21 Uredbe (ES) št. 1107/2009 – Sklepi ocenjevanja, ki so ga opravili strokovnjaki EFSA – Delna objava teh sklepov – Člen 63 Uredbe št. 1107/2009 – Predlog za zaupno obravnavanje nekaterih odlomkov – Varstvo poslovnih interesov – Zavrnitev zaupnega obravnavanja – Pravni interes)