Cauza T-725/15: Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2018 – Arysta LifeScience Netherlands/EFSA [Produse fitosanitare – Procedura de revizuire a aprobării substanței active diflubenzuron – Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 – Concluziile evaluării experților EFSA – Publicare parțială a acestor concluzii – Articolul 63 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 – Cerere de aplicare a regimului de confidențialitate pentru anumite pasaje – Protecția intereselor comerciale – Refuzul de a acorda aplicarea regimului de confidențialitate – Interesul de a exercita acțiunea]