Asia T-725/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2018 – Arysta LifeScience Netherlands v. EFSA (Kasvinsuojeluaineet — Diflubentsuroni-tehoaineen hyväksynnän uudelleentarkastelua koskeva menettely — Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 21 artikla — EFSAn vertaisarviointia koskevat päätelmät — Näiden päätelmien osittainen julkaiseminen — Asetuksen N:o 1107/2009 63 artikla — Tiettyjen osien luottamuksellista käsittelyä koskeva pyyntö — Taloudellisten etujen suoja — Luottamuksellista käsittelyä koskevan pyynnön hylkääminen — Oikeussuojan tarve)