Kohtuasi T-725/15: Üldkohtu 14. detsembri 2018. aasta otsus – Arysta LifeScience Netherlands versus EFSA (Taimekaitsevahendid — Toimeaine diflubensurooni heakskiidu läbivaatamise menetlus — Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 21 — EFSA eksperdihinnangu järeldus — Selle järelduse osaline avaldamine — Määruse nr 1107/2009 artikkel 63 — Teatavate osade konfidentsiaalsena käsitlemise taotlus — Ärihuvide kaitse — Konfidentsiaalsena käsitlemisest keeldumine — Põhjendatud huvi)