Ryanair proti Komisiji Sodba Splošnega sodišča (peti senat) z dne 19. maja 2011. # Ryanair Ltd proti Evropski komisiji. # Državne pomoči - Konkurenca - Zloraba prevladujočega položaja - Letalski sektor - Izključna uporaba terminala 2 münchenskega letališča - Tožba zaradi nedelovanja - Oblikovanje stališča s strani Komisije - Ustavitev postopka - Obveznost ukrepanja - Neobstoj. # Zadeva T-423/07. TITJUR