Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. junija 2010.#Nawras Bolbol proti Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Fővárosi Bíróság - Madžarska.#Direktiva 2004/83/ES - Minimalni standardi glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca - Oseba brez državljanstva, palestinskega porekla, ki ni zaprosila za varstvo ali pomoč Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) - Prošnja za podelitev statusa begunca - Zavrnitev z utemeljitvijo, da niso izpolnjeni pogoji iz člena 1(A) Konvencije o statusu beguncev, podpisane v Ženevi 28. julija 1951 - Pravica te osebe brez državljanstva do priznanja statusa begunca na podlagi člena 12(1)(a), drugi stavek, Direktive 2004/83.#Zadeva C-31/09. Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 17. junija 2010.