Komisija prieš Belgiją 2011 m. gegužės 24 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas. # Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę. # Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - EB 43 straipsnis - Įsisteigimo laisvė - Notarai - Pilietybės sąlyga - EB 45 straipsnis - Dalyvavimas vykdant viešosios valdžios funkcijas - Direktyva 89/48/EEB. # Byla C-47/08. TITJUR