Pisno vprašanje P-011821/11 Lorenzo Fontana (EFD) za Komisijo. Izvajanje direktiv 1999/74/ES in 2002/4/ES za zaščito kokoši nesnic