Az Európai Parlament 2013. június 11-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, a 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében (05394/1/2013 – C7-0133/2013 – 2011/0156(COD))