Zadeva C-182/09: Sklep predsednika prvega senata Sodišča z dne 3. junija 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division – Združeno kraljestvo) – Seaport (NI) Ltd proti Department of the Environment for Northern Ireland