Pisno vprašanje E-007923/11 Roberta Angelilli (PPE) za Komisijo. Najboljše prakse programa Life+ Informacije in obveščanje