Zadeva T-406/10: Tožba, vložena 15. septembra 2010 – Emesa-Trefilería in Industrias Galyca proti Komisiji