Odločba Komisije z dne 20/10/2010 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.5994 - APOTHEEK DOCMORRIS / K-MAIL ORDER / JV) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)