Pisno vprašanje E-010571/11 Jan Březina (PPE) za Komisijo. Evropsko pogodbeno pravo