Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5020 – Lesaffre/GBI UK) Besedilo velja za EGP