Pisno vprašanje E-006309/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) za Komisijo. Protikonkurenčna državna pomoč za dobavitelja delov za vozila HP Pelzer