Pisno vprašanje E-007503/11 Jan Březina (PPE) za Komisijo. Predvideni železniški koridor med Berlinom in Dunajem