Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije#ŠESTI DEL - DOLOČBE O INSTITUCIJAH IN FINANČNE DOLOČBE#NASLOV I - DOLOČBE O INSTITUCIJAH#Poglavje 1 - Institucije#Oddelek 1 - Evropski parlament#Člen 232#(prejšnji člen 199 PES)