2011/525/EU: Europeiska centralbankens riktlinje av den 25 augusti 2011 om ändring av riktlinje ECB/2007/9 om monetär statistik samt statistik över finansinstitut och finansmarknader (ECB/2011/13)