Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejitveni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/231/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 356/2010