Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6520 – Cinven/George Topco) Besedilo velja za EGP