Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Načela javnih služb za stabilnost demokratičnega reda (raziskovalno mnenje na zaprosilo nemškega predsedstva)