Odločba Komisije z dne 03/08/2012 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.6600 - AAEC / ENTERO / BMC INVESTMENTS) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)