Pisno vprašanje E-1983/10 vlaga Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) za Komisijo. Sporazumi o prosti trgovini s tretjimi državami, kot je nedavni sporazum z Južno Korejo