Pisno vprašanje E-003355/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) za Komisijo. Ukinitev kolektivne pogodbe v atenski tiskovni agenciji