Odločba Komisije z dne 09/12/2010 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.6057 - CARLYLE / COMMSCOPE) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)