Sprawa T-28/21: Skarga wniesiona w dniu 20 stycznia 2021 r. – Apple/EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT)