Věc T-28/21: Žaloba podaná dne 20. ledna 2021 – Apple v. EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT)